East Balt Vizyonu

 

East Balt unlu mamul üreticisi bir firma olmanın ötesinde, yenilikçi, aile değerlerini koruyan, kaliteden ödün vermeyen, çalışanının değerinin bilincinde ve müşterilerinin başarısına odaklanmış bir kuruluştur.

 

Kalite ve Gıda Güvenliği Beyanı East Balt vizyonunun temelini oluşturan, “Mükemmelliği Kovala, Üstün Başarıyı Yakala” deyimine paralel olarak prosesler, ürün güvenliği ve müşteri beklentilerini karşılamada mükemmelliği hedefler.

 

Politikanın başarısını sağlamak için yönetim ekibi, aşağıda belirtilen beş kritik alandaki performansın yönetilmesi, izlenmesi ve sürekli geliştirilmesiyle, stratejik hedeflerdeki yüksek kalite standartlarına ulaşacak kaynakları belirler ve sağlar.

 

 • Müşterilerimiz – East Balt, iç ve dış müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini sürekli olarak karşılayacak, yüksek standartlarda ürün hizmeti ve kalitesi sağlamayı taahhüt eder.

 • Çalışanlarımız – Kalite ve gıda güvenliği her faaliyetin tartışılmaz parçasıdır ve East Balt tüm çalışanlarının yaptıkları işlerde yeterli ve eğitimli olduklarını taahhüt eder.

 • Proseslerimiz – East Balt üretim tesisleri, tüm yasal gıda üretim düzenlemelerine uygun olarak en yüksek kalite ve gıda güvenliği standartlarında yönetilirler.

 • Tedarikçilerimiz – Tedarikçilerimiz yaptığımız iş ile uyumlu ve ilgilidir. Tüm taşeronlar uygulanan iç ve yasal düzenlemelere uyarlar.

 • Çevremiz – East Balt, tüm süreçlerinin uygulanan çevre standartlarını sağladığını taahhüt eder.

 • vizyon

  Stratejiler Ölçüm & Sonuçlar


  İletişimi ve Karar Sistemlerini İyileştirmek

  Müşteri Yapısını Büyütmek ve Çeşitlendirmek

  Üründeki Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

  Verimliliği ve Sistemleri Geliştirmek, Maliyetleri Azaltmak
  Çalışanımızı Geliştirmek ve Söz Hakkı Vermek, Sorumluluklarını Arttırmak